Kunjungi Web Kami

Category: Sejarah

Sejarah MI Maslakul Huda Dengok Paciran Lamongan

Sejarah MI Maslakul Huda Dengok Paciran Lamongan Madrasah Ibtidaiyah Maslakul Huda Dengok Paciran Lamongan terletak di jalan Kalbakal no.382 Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran